Välkommen till Trafikvarning.com

Här kan du med ett enkelt SMS hjälpa dina medtrafikanter att undvika problem i trafiken. Det kan vara trafikstockningar, byggen, långsamtgående fordon eller andra otrevliga stopp som kan vara tidskrävande eller kostsamma.
På samma sätt blir Du hjälpt av andra medtrafikanter som tipsar om otrevliga störningar i trafiken.

Låt oss säga att polisen har stängt av en vägsträcka p.g.a. att det har skett en olycka, eller av någon annan orsak.

Då funkar det så här
» Du går med i varningssystemet genom att skicka ett SMS med texten
POLISEN REG samt dom städer du vill övervaka ... t.ex. LIDKÖPING SKARA SKÖVDE och skicka SMS:et till nummer 72550. SMS:et kostar 20kr men då ingår 8st varnings-SMS som tillgodoförs Ditt mobilnummer. Det blir en kostnad av 2.50/varnings-SMS vilket bara är halva priset av andra liknande tjänster som finns.

» När Du (eller någon annan som är med i systemet) sedan ser en trafikfara eller annat störande i exempelvis en trafikolycka i Lidköping som behövs varnas för så skickar du ett SMS med texten POLISEN KOLL LIDKÖPING trafikolycka riksväg 184 södergående i höjd med Ängen
Här är det viktigt att du skriver rätt stad(närmast större stad, och som första ord efter POLISEN KOLL) för att SMS:et skall gå ut till alla som bevakar just Lidköping i detta fallet. Vad du skriver efter staden spelar ingen roll, men försök att precisera så bra som möjligt, med så få ord som möjligt. Det här SMS:et kostar 5:- men du får hela 3 st varnings-SMS tillgodo på Ditt konto som tack för hjälpen.

» Hela det här systemet bygger på att vi ALLA hjälps åt att tipsa om störningar i trafiken. Kom med och hjälp till du också!!!


*fotnot*
WIKIPEDIA
SMS, är en tjänst för korta textmeddelanden som sänds till och från mobiltelefon eller från dator till mobiltelefon. Ett meddelande kan av tekniska skäl bestå av max 160 tecken, men med hjälp av olika tekniska lösningar kan flera SMS kopplas samman för att överskrida denna gräns.